Dobrodošli

 
 
 

Dušanovac po knjizi ,,Negotin i Krajina'' iz 1973god.

Dušanovac je selo zbijenog tipa na Dupljanskoj reci. Prošlost ovog sela obavijena je legendama i predanjima. Jedna od tih je ona da je najstarije naselje (stari Dušanovac) osnovao (kumovao) car Dušan., kad je njegova žena carica Jelena u blizini podigla manastir Dušicu i to na mestu zvanom Rovinama. U tursko vreme, jednom prilikom turci su navratili u selo prilikom manastirske slave i sakupljeni narod rasterali, neke poubijali, a druge odveli u ropstvo. Selo je bilo spaljeno. Preživeli stanovnici izbegli su "u Vlašku" i u Austriju. Kad su se mnogo kasnije vratili, obnovili su naselje, ali ne više na starom mestu pored druma, ve na sadašnjem mestu. Posle toga pridošle su i druge porodice iz susednih sela, meu kojima je najviše bilo iz Radujevca. Dugo su ove porodice živele u Burdelju (teritorija Dušanovca) dok se nisu naselili u selu.

O imenu postoje takoe različite verzije predanja. Pre sadašnjeg imena selo se zvalo Džanjevo. Po jednoj verziji ime je došlo od izmenjene turske reči "Džanum" (duša) kako su ga nekad zvali Turci. Da li po lepim devojkama "Džanum", ili po izreci: "Posle bitke nije ostala živa Džanum", tek Turci su ga tako nazvali.

Da dodamo još jednu verziju na osnovu najnovijih podataka istorijske nauke. Dušanovac je starije selo nego što se mislilo, ali nazivi sela ne daju verodostojnu sliku o prošlosti ovog sela. U XVI veku postoji veliko selo Orahova Luka, negde na mestu današnjeg Dušanovca. Isto tako u ravnici (sadašnjem ataru sela) bila su još 2 naselja: Gornja i Donja Kruševica, koja je na karti "Temišvarski banat" zabeležena na mestu Dušanovca. U blizini Dušanovca (verovatno kod izvora Caričnik) bilo je naselje Caričinac, a na Dunavu naselje Kusjak.

Unutrašnje migracije i bekstvo u Austriju i Vlašku, te povraaj natrag i zasnivanje novog naselja, isčezavanje ostalih pomenutih naselja u meuvremenu jasno za sebe govori, da je pregrupisavanje manjih naselja u jedno vee (Džanjevo) izvršeno u drugoj polovini XVIII veka, a da je neposredno pre toga u periodu Austrijske okupacije obnovljen kusjak, jedino naselje na ovom području početkom XVII veka. Ostala naselja koja se spominju u XVI veku nestala su, ili su se iselila u Vlašku ili Austriju tokom XVII veka, kao što predanje i kaže.

Selo je zbijenog tipa.

Crkva u Dušanovcu sagradjena je 1908. godine.

Po popisu iz 1991. godine Dušanovac je imao 2320 žitelja.

Broj stanovnika:

Godina 1530 1568 1736 1846 1866 1967 1971
Br.stanovnika - - - 243 345 630 784

Škola: Osnovna škola Pavle Ilić Veljko

Pošta: 19335 Dušanovac

 

 

 

 

 


Legenda o Dušanovcu
 

 
      Copyright © Dušanovac 2006/08